Har man en funktionsnedsättning Jönköping så krävs det att samhället man lever i anpassar sig efter dig så att du inte stöter på problem i vardagen jämt och ständigt. Om man sitter i rullstol så är det ännu svårare att ta sig in överallt om man inte kan ta sig upp för trappor och om det inte finns hissar i byggnaden som du kan ta istället. Men även andra funktionsnedsättningar kan försvåra vardagen på sådana sätt som de som inte har funktionshinder och är i behov av ett assistansbolag i Jönköping inte ens tänker på. Precis som i alla andra städer i Sverige så arbetar Jönköping och dess kommun för att anpassa samhället så att det är oproblematiskt för funktionshindrade att leva och bo i.

Handikappanpassning och ansvar

Har man en funktionsnedsättning så brukar det krävas att man själv får ta extra ansvar och se till att allt fungerar och då kan man vara i behov av ett assistansbolag i Jönköping eller på vilken ort man nu än bor i vårt avlånga land. Det gäller sådant som ens eget boende, man kan till exempel inte bo på högsta våningen i ett lägenhetshus utan hiss som kan transportera rullstolar eller andra hjälpmedel om man har svårt att ta sig fram. Också i boendet så måste man handikappanpassa sådant som bänkhöjd i köket, höga lister i dörrkarmar och annat som gör att man inte kan leva ett normalt och funktionellt liv i sitt eget hem. Där är det viktigt att man håller på sina rättigheter och tar kontakt med de som är ansvariga inom Jönköpings kommun för att de ska hjälpa er med sådant som ni behöver om ni har ett funktionshinder. En god idé är också att ta hjälp av ett lokalt assistansbolag.

Det kan vara som sagt lister, bänkhöjd men också andra saker så som spis, kylskåp, duschanordningar eller badkar och allt annat som måste anpassas efter dig eller din familjemedlem som är funktionshindrad sedan födseln eller har varit med om en olycka eller sjukdom och blivit det i vuxen ålder eller på senare år.